De overgrote meerderheid (bijna 90 procent) van de volwassen Nederlanders zegt gelukkig te zijn. Bijna negen op de tien volwassenen waardeert zijn of haar geluk met een rapportcijfer 7 of hoger.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij houden het geluksgevoel al bij sinds 2013 en constateren dat het stabiel is. Aanleiding voor de publicatie is de Internationale Dag van het Geluk. Dat is vandaag, 20 maart, en is in 2013 in het leven geroepen door de Verenigde Naties.

Het CBS baseert de conclusies op een enquête waaraan ruim 7000 mensen meededen. Zij gaven op een schaal van 1 tot en met 10 aan hoe gelukkig zij waren. Bij een score van 7 of hoger spreekt het CBS van 'gelukkig’, bij een score van 5 of 6 is dat 'niet gelukkig, niet ongelukkig’ en bij scores van 1 tot en met 4 is dat 'ongelukkig'. Volgens een woordvoerder van het CBS betreft het een representatieve steekproef over een langere tijd en niet op maar één moment. 

Vooral een goede gezondheid en sociale relaties dragen bij tot geluk. Personen met een Nederlandse achtergrond zijn vaker gelukkig dan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit terwijl mensen met een westerse migratieachtergrond even vaak gelukkig zijn als personen met Nederlandse achtergrond. Hoogopgeleiden zijn vaker gelukkig dan laagopgeleiden.

Mensen met een uitkering geven vaker aan ongelukkig te zijn dan werkenden. Dit hangt samen met hun gezondheid, hun financiën en hun dagelijkse bezigheden. Van de werkenden geeft 84 procent aan tevreden te zijn met het werk. Van de ondervraagden zegt 3 procent ongelukkig te zijn. De overige 7 procent zit er ergens tussenin en noteerde een 5 of 6 als cijfer.

Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Gelukkig zijn is ook goed voor je mentale gesteldheid en daardoor dus heel belangrijk! Ben jij gelukkig met je leven?

Bron: Nu.nl